Lukšių Vinco Grybo gimnazija

Gimnazijos emblemaA. Tatarės g. 37, Lukšiai, Šakių rajono savivaldybė
Tel.: 8-345-44285
Pašto kodas: 71180
luksiugimnazija@yahoo.com
http://facebook.com/vgrybo

Prasminga ir smagi akcija „Visa Lietuva šoka“.  Jos iniciatoriai – Lietuvos  nacionalinis kultūros  centras.  Tikslas kilnus - įtraukti į liaudies šokio sūkurį kuo daugiau Lietuvos visuomenės. Siekiama, kad liaudies šokis taptų ne tik matomas scenose, bet ir  būtų visiems prieinamas, išmoktas  ir, žinoma, pamėgtas.

Gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Dūzgis”, skautai,  pavieniai šokio entuziastai  su gera nuotaika, nors tamsus rudens dangus visai rimtai grūmojo,  vadovaujami mūsų mokytojos Editos Skauronės, kartu   su Lukšių kultūros centru šoko, bendravo, juokėsi, ragavo saldainius, kuriuos dalijo Lukšių kultūros darbuotojai.

Ne visi ryžosi šokti, nedaug suėjo lukšiečių, bet garsią ir trankią liaudies šokių muziką šokėjams dovanojo Lukšių kultūros darbuotojai. Muzika tikrai girdėjosi visuose Lukšiuose.

 Mums svarbu, kad mes šokome kartu su visa Lietuva, kad šokio  smagumas, judesio grožis  kaip didžiausias gėris auga iš savų – tautinių - šaknų, iš kiekvienam suprantamos savos kultūros.

                                                               Gimnazijos informacija

Gyvenimas patvirtina, kad  jauni energingi žmonės nuolatos  ką nors veikia. Dar nespėjome pamiršti vasaros.  Atostogų. Kuo gali užsiimti provincijos jaunimas vasarą?  

Birželio 22 dieną gimnazistė Deimantė dalyvavo tarptautiniame projekte  ,,Kuriant mūsų gerąsias emocijas" / "Developing Our Good Vibes", organizuotame visuomenės instituto ,,Sveikatingumo idėjos“. Jame ji skaitė  pranešimą anglų kalba apie jaunimo politikos stebėsenos tinklą ,,Žinau, ką renku“. Šiame projekte dalyvavo jaunuoliai iš 8 šalių: Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos ir Lietuvos.  Buvo  įdomu sužinoti, kaip skirtingų šalių jaunuoliai vertina politiką. Išvada viena – nė vienoj šaly nėra viskas tobula, ir tik mes patys, piliečiai, galime daryti pokyčius.

 Rugpjūčio 1-9 dienomis Deimantė ir vėl dalyvavo tarptautiniuose jaunimo mainuose Lenkijoje.  Mainuose dalyvavo Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos jaunuoliai nuo 16 iki 18 metų.  Mainų tema - ,,My place is Europe“, todėl dalyviai kūrė logotipus, piešė grafičius ant autobusų stoties sienos, kūrė žaidimus. Vyko lietuvių, vengrų ir lenkų kultūriniai vakarai, kuriuose vieni kitus mokė dainų, šokių, ragavo nacionalinių patiekalų. Buvo ir ekskursijų – kopė į kalnus, matė didžiausią Lenkijos vandens talpyklą, stumbrus, gyvenančius didelėje aptvertoje  teritorijoje. Bet didžiausias lobis – tai bendravimas ir užsimezgę ryšiai.

Deimantė linki visiems būti drąsiems, laisviems, nebijoti bendrauti. Erasmus+ kelionės padeda atrasti save iš naujo, tobulėti ir susirasti tokių draugų, kokių net nesvajojai turėti.

 

Gimnazijos informacija

Mes jau tokie - stengiamės tęsti savo tradicijas. Per Rugsėjo 1-osios šventę buvo paskelbtos svarbiausios praėjųsių mokslo metų nominacijos: ŠAUNIAUSIA KLASĖ (5 – 8 ir 1g – 4 g klasės) bei METŲ LYDERIS (apie lyderius papasakosime kitą kartą). Šiandien pristatome šauniausias klases. Ką mokiniai apie save pasakoja?

„Mes, būdami šeštokai, visus mokslo metus labai stengėmės ir atkakliai siekėme tikslo tapti šauniausia klase. Iš tiesų tokie ir buvome, tik reikėjo visiems tai įrodyti. Mes puikiai dirbome, dalyvavome olimpiadose, konkursuose, varžybose, akcijose, gimnazijos  renginiuose, lankėme daug būrelių. Be to, mes gerai mokėmės, lankėme mokyklą, visada dėvėjome (ir dėvime) mokyklinius švarkus, visur ir visada rodėme pavyzdį net ir vyresniems mokiniams. Visų mūsų pastangos nenuėjo veltui – tapome ,,Šauniausia klase”. Tikimės, jog ir šiais mokslo metais mums lygių nebus.“

Trečiokai gimnazistai  pavasarį buvo antrokai. Jie taip pat džiaugiasi savo  veiklos per praeitus mokslo metus  įvertinimu. Kokios jų mintys? 

Miglė rašo: „Jau nuo penktos klasės dabartiniai b klasės vienuoliktokai (suprask – trečiokai) neužleidžia pozicijos ,,Šauniausios klasės“ rinkimuose. Kokie mokiniai joje gyvena bei prisideda savo darbais siekiant šio titulo?  Atsakymas skamba taip: atkaklūs, niekada nepasiduodantys, mėgstantys gerai ir prasmingai praleisti laiką, o svarbiausia –  visada siekiantys savo užsibrėžto tikslo. Čia nestinga gerų žmonių, kurie visada savanoriškai prisideda prie įvairiausių akcijų.  Yra daug šaunių muzikantų ir šokėjų, kurie papuošia ne tik mūsų gimnazijos, bet ir rajono, apskrities renginius. Mūsų klasėje mokosi ne tik meniškos sielos mokiniai,  bet ir puikiai besimokantys bei skinantys pergales olimpiadose. Taigi žibame ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų. Mums sėkmė – tai ėjimas nuo vienos sėkmės prie kitos neprarandant entuziazmo. Taigi sieksime savo tikslo visur ir visada! “

Sveikiname klasių vadovus Almą Čebanauskienę ir  Stasę Burkšaitienę bei jų šauniuosius auklėtinius!!!

                                                                                Gimnazijos informacija

Rugsėjo 8-9 dienomis Vilniaus liberalus jaunimas kvietė į renginį ,,Jaunimas valdžioje“. ,,Jaunimas valdžioje“ - tai jau trečius metus rengiama diskusija su Seimo nariais ir  valdininkų darbo simuliacija. Šiais metais iš beveik 100 užsiregistravusių buvo pakviesta 50. Tarp laimingųjų buvau ir aš.

Rugsėjo 8 dieną išklausėme Aušrinės Armonaitės pranešimą apie Seimo darbą bei struktūrą, apie ekonomiką ir politiką diskutavome su Mykolu Majausku bei Roku Grajausku, sveikatos temas aptarėme su Dainiumi Pūru ir Pauliumi Gradecku.

Kitą dieną jau kibome į darbus. Susiskirstėme į ekonomikos ir sveikatos apsaugos komitetus, juose – į Seimo narius ir ministrus. Taip pat kiekvienas burtų keliu buvo priskirtas prie partijos (aš buvau ūkio ministrė socialdemokratė). Mano ekonomikos komitete sprendėme, ar geriau Lietuvai pasukti technologijų keliu, ar tęsti žemės ūkio plėtrą. Sveikatos komitetas  ieškojo būdų, kaip pagerinti sveikatos apsaugą Lietuvoje. Tuomet 3 valandas praleidę komitetuose ir parašę galutines rezoliucijas, rinkomės į plenarinį posėdį. Kovo 11 salėje kiekvienas galėjome išsakyti savo nuomonę ir balsuoti.

Pasibaigus dviem įspūdžių pilnoms dienoms, gavome sertifikatus. Susipažinau su labai daug įdomių žmonių, iš vidaus pamačiau, kaip  atrodo darbas Seime, bei labai naudingai ir linksmai praleidau laiką.

Deimantė, 3bg