Lukšių Vinco Grybo gimnazija

Gimnazijos emblemaA. Tatarės g. 37, Lukšiai, Šakių rajono savivaldybė
Tel.: 8-345-44285
Pašto kodas: 71180
luksiugimnazija@yahoo.com
http://facebook.com/vgrybo

Atostogauti galima įvairiai – kas dirba, kas ilsisi, o kas galvoja apie savo ateitį. Birželio 14 dieną Vilniuje, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, vyko Moksleivių universiteto vasaros sesija, į kurią ilgai neplanavusios sugalvojome nuvykti  ir mes su Deimante.  Ten klausėmės trijų paskaitų. „Politikos ABC: kas yra ir nėra demokratija?“- pirmoji paskaita, kurią skaitė ISM doc. dr.Vincentas Vobolevičius. Vaizdžiai, greitai ir suprantamai aiškino apie demokratiją, jos trūkumus ir privalumus, aptarėme balsų ciklavimą ir aiškinomės, kaip šią problemą galime išspręsti. Antroji paskaita –  ISM dokt. Dominykos Venciūtės  ,,Social media: a game changer“. Taip, ši paskaita buvo užsienio kalba, tačiau tai nesudarė nepatogumų – džiaugėmės galėdamos įtvirtinti savo anglų kalbos žinias, laisvai klausyti ir suprasti, apie ką kalbama. Šioje paskaitoje išgirdome apie socialinių tinklų reikšmę šiuolaikiniam žmogui - naudą ir žalą bei dar daug įdomių faktų. Paskutinė paskaita „Future of work: jobs and skills“ taip pat buvo anglų kalba - lektorius vokietis ISM doc. dr. Maik Huettinger. Šios paskaitos metu išgirdome daug skaičių ir tyrimų rezultatų, spėjimų apie ateitį, populiariausius darbo ir studijų megatrendus. Kalbėdamas apie ateitį, dėstytojas pasakė vieną labai įsimintiną frazę: „Prediction is very difficult, especially if it‘s about the future“  (Prognozuoti yra labai sunku, ypač jei kalbama apie ateitį).

Labai džiaugiamės savo kelione į Vilnių, prasmingai praleista atostogų diena ir gautais pažymėjimais, kurie, stojant į ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą, prideda 0,15 stojamojo balo.

Milda Čebanauskaitė