Lukšių Vinco Grybo gimnazija

Gimnazijos emblemaA. Tatarės g. 37, Lukšiai, Šakių rajono savivaldybė
Tel.: 8-345-44285
Pašto kodas: 71180
luksiugimnazija@yahoo.com
http://facebook.com/vgrybo

Rugsėjo 23-ąją minima Lietuvos žydų genocido diena. Ją minėjome ir mes – Lukšių gimnazijos mokiniai. Tą dieną su istorijos mokytoju Vidmantu Zoku važiavome į Batiškes.  Batiškių kapinėse bevardžiuose kapuose 1941-ųjų liepos mėnesį atgulė beveik visi Šakių mieste ir jo apylinkėse gyvenę žydai – daugiausia moterys, senoliai ir vaikai. Ant čia stovinčio paminklo užrašyta, kad iš viso buvo sušaudyta apie keturis tūkstančius žydų, lietuvių, rusų ir kitų tautybių žmonių. Dar 1941 m. rugsėjo 16 dieną VRM Šakių apskrities viršininkas rašė policijos departamento direktoriui: ,,Pristatydamas šį susirašinėjimą, pranešu ponui, kad nuo šios dienos man pavestoje apskrityje žydų nėra. Juos sutvarkė vietos partizanai su pagalbine policija.“ Taip, vokiečiai vykdė genocidą, tačiau kai kurie lietuviai buvo jų parankiniai ir pakluso nesuvokiamo žiaurumo žmonėms iš fašistinės Vokietijos.

Lietuviams yra lipdoma žydšaudžių etiketė. Ar lietuvių tauta atsakinga už holokaustą? „Mes neprikelsim nė vieno iš kapo, nesutaikysim budelio su auka, bet galbūt išmoksime pamokas, kad tai, kas vyko, nebepasikartotų“, – yra pasakęs kunigas Ričardas Doveika.

Klausydami mokytojo pasakojimo bandėme įsiminti, apsvarstyti ir tyloje  pasimelsti už žuvusiuosius.

Šiandien ant Batiškių kapinių padedami paprasti akmenėliai, nes mirtis ir kapinės – žydams ne ta vieta, kurią reikia puošti.

Milda Čebanauskaitė, 2g klasė