Lukšių Vinco Grybo gimnazija

Gimnazijos emblemaA. Tatarės g. 37, Lukšiai, Šakių rajono savivaldybė
Tel.: 8-345-44285
Pašto kodas: 71180
luksiugimnazija@yahoo.com
http://facebook.com/vgrybo

Lapkričio 13-24 dienomis gimnazijoje vyks tradicinis, jau trečius metus organizuojamas projektas ,,Atviros mokyklos dešimtadienis“. Stiprindami gimnazijos bendruomeniškumą, kviečiame šiuo dešimties dienų laikotarpiu lankytis mūsų ugdomojo proceso veiklose/pamokose tėvus, kolegas ir visus, kuriems svarbios ir aktualios šių dienų ugdymo(si) problemos. ,,Atviros mokyklos dešimtadienio“ pamokas/veiklas ves ne tik mūsų gimnazijos mokytojai, bet ir pakviesti svečiai. Projekto tikslas-įvairinant ir tobulinant ugdomąją veiklą kelti mokymosi motyvaciją, siekti geresnių ugdymo(si) rezultatų.  Tėveliai turės puikią galimybę lankytis  pamokose/veiklose, pabendrauti su dėstančiais mokytojais, administracija.

Projekto veiklos priešmokyklinėje grupėje ir pradinėse klasėse (PDF)

Projekto veiklos 5-4g klasėse (1 savaitė, PDF)

Projekto veiklos 5-4g klasėse (2 savaitė, PDF)