Lukšių Vinco Grybo gimnazija

Gimnazijos emblemaA. Tatarės g. 37, Lukšiai, Šakių rajono savivaldybė
Tel.: 8-345-44285
Pašto kodas: 71180
luksiugimnazija@yahoo.com
http://facebook.com/vgrybo

Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiama skatinti kalbų mokymosi įvairovę, ugdyti pagarbą visoms Europos - ypač regionų ir tautinių mažumų - kalboms.

Kada pradėta minėti ši diena?
Pirmą kartą švęsta 2001 metais.

Kodėl minima ši diena?
Pagrindiniai šios šventės tikslai: papasakoti žmonėms apie kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą; skatinti, stiprinti ir išsaugoti turtingą Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę; stiprinti kalbų mokymosi visą gyvenimą programas mokyklose ir už jos ribų studijų ar profesinėms reikmėms, mobilumo, malonumo ar mainų tikslais. Kodėl mokiniams reikia apie tai žinoti? Spartėjant globalizacijai, nuolatos vyksta žmonių migravimas po skirtingas šalis, tad svetimos kalbos mokėjimas tampa privalumu. Kalbos atveria duris ir suteikia naujų asmeninio ir profesinio tobulėjimo bei ekonominės plėtros galimybių. Daugiakalbystė įvairiose mūsų visuomenės srityse darosi vis paklausesnė. Europos piliečiai tampa vis mobilesni, tad dažnai dalį gyvenimo praleidžia toli nuo savo gimtosios šalies. Gebėjimas suprasti įvairias kalbas ir būti suprastam yra kasdienio gyvenimo būtinybė. Maždaug pusė visų Europos gyventojų gali kalbėti kuria nors iš užsienio kalbų. Europos kalbų dieną siekiama parodyti, kaip kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia naujų idėjų.

Varžybose dalyvavo 47 dalyviai iš sporto klubų "Ošimas", "Pantera ir vaikų neformaliojo švietimo programos džiudžitso grupė iš Lekėčių, kurios vadovas Egidijus Šimatonis.

Pasveikinimo žodį tarė ir varžybų atidarymo pradžią skelbė sporto klubo "Ošimas" prezidentas Vytautas Smirnovas. Imtynės prasidėjo nuo pačių mažiausių imtyninkų, kurie kovojo tik pirmą kartą, o baigėsi pačiais vyriausių ir labiausiai patyrusių sportininkų kovomis. Šakių visuomenės sveikatos biuro specialistė Rasa Vaičiūnienė teikė medicinos paslaugas.

Lukšių V.Grybo gimnazijai dalyviai pagal svorio kategorijas iškovojo šias vietas:

  • Greta Mažeikaitė 2 vieta
  • Patricija Kriaučiūnaitė 1 vieta
  • Ineta Mažeikaitė 2 vieta
  • Mantas Mulvinskas 3 vieta
  • Pijus Bataitis 3 vieta
  • Tomas Mulvinskas 3 vieta
  • Andrius Kažemėkaitis 2 vieta

Nuo 1966 m. keturiasdešimt vienus metus MOKYTOJAS atidavė Lukšių Vinco Grybo vidurinei mokyklai. Jis buvo puikus savo dalyko specialistas, tikras eruditas, besidomintis literatūros ir kultūros naujovėmis. Nemažai pareigų, darbų bei rūpesčių turėjo ir ne mokykloje. Ramiai ir įsigilinęs dirbo didelį kultūrinį darbą – rūpinosi gimtąja kalba, zanavykų šnekta. Buvo tradicinių Kalbos dienų vienas iš pagalbininkų bei organizatorių, ilgametis ir aktyvus Lietuvių kalbos draugijos Šakių skyriaus narys.

MOKYTOJO Vytauto Armonavičiaus iniciatyva 2004 m. lapkričio 29 d. buvo įsteigtas Šakių rajono lietuvių kalbos puoselėtojų klubas „Žodžio tėviškė“. Nuo pat „Žodžio tėviškės“ klubo įkūrimo dienos Vytautas Armonavičius vadovavo šiam sambūriui. Klubo nariai – pedagògai, kultūros darbuotojai – ne kartą tikrino rajono laikraščių kalbą, lankėsi rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose, individualiai supažindino politikus su jų daromomis kalbos klaidomis, stebėjo, kaip laikomasi valstybinės lietuvių kalbos normų viešajame gyvenime, aktyviai prisidėjo rengiant Kalbos dienas, Nacionalinio diktanto rajoninį turą, dalyvavo suaugusiųjų švietimo renginiuose, Lietuvių kalbos draugijos suvažiavimuose.

Daug metų buvo Leidybos komisijos narys. Ypač rūpinosi Lukšių krašto autorių, kurių daugelį gerai pažinojo, darbų leidyba. Bendradarbiavo šalies ir rajono spaudoje. Jo sudarytose knygose „Lukšiai“, „Lukšių parapija“ surinkta daug vertingos medžiagos apie Lukšių istoriją, žymiuosius kraštiečius. Išleistos knygelės „Gimtoji – turtas ir rūpestis“, „Žodžio tėviškė“, kartu su savivaldybės kalbos tvarkytoja parengtas lankstinukas „Patarimai kalbos vartojimo klausimais“.

Tikiuosi, kad balsavote ir jau žinote, kad išrinkta mūsų gimnazijos mokinių prezidente 1ag klasės mokinė Milda Čebanauskaitė. Siūlau jums skirti kelias minutes savo laiko ir paskaityti, ką planuoja, apie ką svajoja mūsų Milda.

Ji – viena iš mūsų. Puikiai mato moksleivių gyvenimo pliusus ir trūkumus, turi savo nuomonę ir drąsiai ją išsako. Įsitikinusi, kad reikia kuo daugiau visiems išsikalbėti, bendrauti ir žiūrėti viena kryptimi.

Milda mano, kad svarbiausias prezidento tikslas yra ,,ne įvesti kuo daugiau naujovių, renginių, kurie galbūt net neprigis, tačiau nuosekliai kurti veikiančią komandą, kuri atstovautų gimnazistams, išreikštų jų nuomonę, jų poziciją, reikia sąmoningai keisti - koreguoti veiklą. Funkcionuojanti moksleivių taryba = laimingi moksleiviai“. Nors gimnazistė sako, kad drąsu žadėti, ką galės įvykdyti per dvejus metus, tačiau mano, jog pavyks suaktyvinti moksleivių tarybos veiklą, suburti veiklų, kūrybingą gimnazijos aktyvą. ,,Tvirtinsiu seniūnų tarybos pamatus, bandysiu įvesti naują tvarką, įpūsti gaivaus oro gūsį. O paprasčiau tariant, pažadu būti pavyzdys, įkv4pėja ir žmogus, kuriuo galite pasikliauti“, – žada prezidentė.