Lukšių Vinco Grybo gimnazija

Gimnazijos emblemaA. Tatarės g. 37, Lukšiai, Šakių rajono savivaldybė
Tel.: 8-345-44285
Pašto kodas: 71180
luksiugimnazija@yahoo.com
http://facebook.com/vgrybo

Panemunių regioniniame parke iš gausybės ant piliakalnių stūksojusių pilių išliko dvi . Vieną jų, Panemunės pilį, prieš atostogas aplankė 4b klasės mokiniai su mokytojomis Rasa ir Jolita. Ketvirtokai sužinojo, kad ji daugiau nei pusę šimtmečio buvo tyrinėjama bei restauruojama. Pilis statyta apie 1600 -uosius metus vengrų didiko Jonušo Eperješo. Renesanso laikotarpiu jos statybai naudotas itin ekologiškas tinkas, kurio sudėtinės dalys buvo kiaušinių baltymai ir suodžiai. Išklausę pasakojimą lipome į pilies bokštą ir apžiūrėjome gilų karcerį. Panemunės pilis šiandien yra viena mažiausiai pakeistų Lietuvos pilių.

Iš pilies skubėjome į Vytauto Didžiojo karo muziejų, kur mus pasitiko XV a. Lietuvos bajoras. Savo pasakojimu jis nukėlė į kovų su kryžiuočiais, didžiųjų Lietuvos kunigaikščių ir įnirtingų mūšių laikus. Sužinojome apie Lietuvoje naudotus kalavijus, kovos peilius, kirvius, ietis, arbaletus ir lankus. Šios žinios padėjo geriau suprasti sunkų kovų su kryžiuočiais laikotarpį. Edukacijos pabaigoje dalyviai tapo „tikrais kariais“ – užsivilko šarvinius marškinius, užsidėjo šalmą ir paėmė į rankas ginklą.

Saugi Lietuva, saugi mokykla, saugi šeima. Saugus turi būti pirmiausia vaikas (pradinukas, paauglys, jaunuolis). Kalbėti šia tema, dalintis naujausia informacija, atnaujinti žinias mokytojai turi kiekvieną dieną. Labai aktuali patyčių problema (ypač mūsų laikmečiu).

Lapkričio 4 dieną susitikti su specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Olweus programos vyr. instruktore Nina Vilkevičienė gausiai susirinko gimnazijos mokytojai. Šios programos tikslas - mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto problemas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai užsienio šalyse rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo), pagerėjo moksleivių tarpusavio santykiai

Spalio 21- 22 dienomis Lukšių Vinco Grybo gimnazija aidėjo nuo skautiškų žaidimų, šūkių ir juoko. Suvažiavo sugužėjo 250 skautų į tradicinę rudens sueigą ,,Ne vien retro“. Svečių būta iš Šilalės, Šilalės rajono Laukuvos, Šilutės rajono Obelyno, Jurbarko Naujamiesčio ir Vytauto Didžiojo pagrindinių mokyklų. Taip pat atvyko skautų iš Viešvilės, Veliuonos, Raudonės. Labai laukti buvo skautai vyčiai ir vyresniosios skautės, kurie yra pabaigę mokyklas ir išsibarstę po visus Lietuvos miestus, bet tęsiantys savo skautišką veiklą. Žinoma, visu šiuo svečių ir viešnių gausiu būriu džiaugėsi Lukšių ,,Ąžuolo“ draugovė, kurioje šiuo metu yra per 50 skautų ir kandidatų.

Dviejų dienų sueiga prasidėjo atidarymo rikiuote gražiame ir turtingame Lukšių parke. Liepsnojant laužui sueigos komendantas Dominykas Urbštas išklausė visų draugovių raportus ir skanduotes. Susirinkusius sveikino Lukšių miestelio seniūnas Vidas Cikana, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos pavaduotoja Irena Lukšienė bei geros nuotaikos ir puikaus oro linkėjo ,,Ąžuolo“ draugovės draugininkė Jolita Zokienė. Jau sutemus visa rikiuotė su daina išskubėjo į Šv.Juozapo bažnyčią, kurioje buvo aukojamos mišios už skautus.

Spalio 27 dieną gimnazijoje vyko visuotinis mokinių susirinkimas. Dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Susirinkimo metu buvo pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis (mokomės pilietiškumo bei demokratijos). Koks tikslas? Sutarties dalyvių ( mokinių, mokytojų ir gimnazijos administracijos) bendradarbiavimas siekiant skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti mokytojo ir mokinio santykius, sudaryti sąlygas mokinių socialinių įgūdžių tobulinimui, aktyviam ir kūrybingam dalyvavimui gimnazijos pilietiniame, kultūriniame bei sportiniame gyvenime. Todėl mokiniai įsipareigoja vykdyti akcijas, konkursus, renginius, mokytis ir mokyti tausoti gimnazijos patalpas, inventorių, gerbti gerą gimnazijos vardą, puoselėti ir tęsti jos tradicijas.