Lukšių Vinco Grybo gimnazija

Gimnazijos emblemaA. Tatarės g. 37, Lukšiai, Šakių rajono savivaldybė
Tel.: 8-345-44285
Pašto kodas: 71180
luksiugimnazija@yahoo.com
http://facebook.com/vgrybo

Sveikiname Julių Jokūbaitį, kuris Europos Graplingo čempionate laimėjo garbingą 2 vietą. Sveikiname ir sportininko trenerį mokytoją Vytautą Smirnovą.

Čempionatas vyko Kauno rajono Garliavos sporto ir kultūros rūmuose. Dalyvavo apie 200 sportininkų iš 8 šalių.

Prieš dvejus metus mūsų gimnazijos bendruomenė atrado dar vieną dieną - TAUTOS VIENYBĖS DIENĄ.

Rugsėjo 8 - ąją Tautos vienybės dieną švęsdavo visa tarpukario Lietuva. Pirmą kartą Prezidento Antano Smetonos siūlymu ši diena paminėta 1930 - aisiais - jubiliejiniais Vytauto Didžiojo metais. Buvo numatyta, kad per Tautos vienybės dieną bus prisimintos ne tik jos praeities, bet ir dabarties problemos, labiausiai nusipelnę žmonės. Ta diena turėjo tapti ir visų lietuvių būrimosi vienybėn diena.

Mūsų gimnazijoje Tautos vienybės dienos iniciatorius ir vienas iš organizatorių – filosofas, profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, mūsų mokyklos pirmosios laidos abiturientas Juozas Mureika.

Jau treti metai gimnazija šią dieną švenčia vis kitaip. Gražiai auga prie gimnazijos mūsų pasodinti vardiniai medeliai, kuriuos sodino garsinantys mūsų gimnazijos vardą mokiniai ir mokytojai. Džiaugiamės, kad nė vienas medelis nenulaužtas, nenudžiuvo.

Rugsėjo 8-osios rytą visa gimnazijos bendruomenė išklausė šventinę radijo laidą. Vienybę šiais metais nusprendėme patikrinti sporto rungtyse.

Rugsėjo 1-sios šventėje buvo apdovanotos  šauniausios klasės.  Apdovanojimai malonūs  - padėkos raštas ir visai klasei nemokama ekskursija Praėjusiais mokslo metais 5 – 8 klasių tarpe nugalėjo aštuntokai (dabar 1g klasė, auklėtoja Jolanta Puidokienė)  ir vyresniųjų klasių  - 1bg klasė (nuo rugsėjo jie jau antrokai, auklėtoja Stasė Burkšaitienė)  Abiem klasėm uždavėm keletą klausimų, kurie, gal būt,  atsklaei visas paslaptis kaip tapti šios  metų nominacijos „Šauniausia klasė“ nugalėtojais.

Kas lėmė, kad praėjusiais mokslo metais tapote „Šauniausia klase“ ?
„Didelis darbas, vienybė, ir siekimas savo tikslų, – teigė 1ag klasės mokiniai. Paklausus 2bg klasės, jie atsakė: - „Šauniausia klase mes jau esame ne pirmi metai. O lemia pastangos  ir noras būti geriausiais. Be to, mūsų klasėje yra nemažai gerai besimokančių, kūrybingų, aktyvių mokinių.

Ar galite teigti, jog pas jus klasėje yra keli vedliai, kurie „tempia“ klasę ? Kas jie?
„Yra, tačiau vardus ir pavardes negarsinsime. Tapome šauniausia klase,o ne keli mokiniai“,  – teigė pirmokai gimnazistai. Štai turim visiškai kitokį atsakymą iš antrokų gimnazistų: „- Žinoma, niekada nebus visi aktyvūs, bet mūsų klasėje tų aktyvių tikrai nemažai: Deimantė, Ieva, Miglė, Smiltė, Rasa, Austėja, Livija, Urtė... Nors berniukų turime nedaug, bet, reikalui esant, visada galime kliautis abiem Lukais, Dominyku, Tomu.

,,Sveiki“ tariu tiems, kurie jau spėjo priprasti, kad reikia anksti keltis, ruošti namų darbus, ir tiems, kurie vis dar miega atėję į pamokas. O ypač tariu,,sveiki“, gimnazijos naujokai. Greičiau adaptuokitės ir įsijunkite į aktyvų gimnazijos gyvenimą.

Noriu naujokams pristatyti, o senbuvius dar geriau supažindinti su praeitų metų gimnazijos mokinių lyderėmis Milda Čebanauskaite (1g klasė) ir Viktorija Pavalkyte (3bg). Tie, kurie nežino, įsidėmėkit: metų lyderiu tampa tas, kas surenka daugiausia taškų už olimpiadas, gerą mokymąsi, aktyvią popamokinę veiklą. Šios gimnazistės gyvena turiningai. Milda lanko tautinių šokių, astronomijos būrelius, rašo straipsnius, yra aktyvi mokinių savivaldos narė, puikiai veda radijo laidas, aktyviai dalyvauja Šakių rajono moksleivių tarybos veikloje. Viktorija lanko Meno mokyklą, koncertuoja, lanko informatikos, astronomijos būrelius. Ji teigia, kad norėtų lankyti dar daugiau, tačiau, kaip sako mokytojas Antanas Burkšaitis ,,deja, žmogus nėra amžinasis variklis ir jam reikia poilsio".