Lukšių Vinco Grybo gimnazija

Gimnazijos emblemaA. Tatarės g. 37, Lukšiai, Šakių rajono savivaldybė
Tel.: 8-345-44285
Pašto kodas: 71180
luksiugimnazija@yahoo.com
http://facebook.com/vgrybo

Lukšių Vinco Grybo gimnazija balandžio 27 d. dūzgė nuo pat ryto kaip tikras bičių avilys. O ir kaip nedūgzti, jei čia sugužėjo net 12 Marijampolės regiono gimnazijų į tradicinę gimnazijų šventę. Lukšiečiai neatsitiktinai renginį pavadino ,,dūzgėmis”. Čia dūzgia ir šokių kolektyvas pavadinimu ,,Dūzgis”, kuriam vadovauja Edita Skauronė.

Svečius pasitiko šventės šeimininkai – Lukšių Vinco Grybo gimnazija. Viena paskui kitą pasipylė svečių delegacijos iš viso regiono: Marijampolės Sūduvos, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus, Marijampolės r. Liudvinavo Kazio Borutos, Kalvarijos, Vilkaviškio ,,Aušros”, Vilkaviškio r. Pilviškių ,,Santakos”, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio, Vilkaviškio r. Gražiškių, Šakių ,,Žiburio”, Šakių r. Griškabūdžio, Šakių r. Kudirkos Naumiesčio gimnazijos. Šventė prasidėjo įspūdinga dalyvių, kurie nešė savo gimnazijų vėliavas, eisena į Lukšių miestelio parką ,,Siesarties vingis”. Čia šeimininkai pasveikino visus susirinkusiuosius donelaitiškai: ,,Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą/ Ir Marijampolės gimnazijas į kelionę šaukė“. O saulė lyg tyčia tą dieną negailėjo savo spindulių, dar labiau praskaidrindama šventinę nuotaiką. Tautinių šokių kolektyvas ,,Dūzgis” pasveikino svečius įspūdingu šokiu ,,Žuvų šakelės”. Nuaidėjus fanfaroms, šventę pradėjo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos direktorė Nijolė Šapolienė, sveikinimo žodį tarė Lukšių seniūnas Vidas Cikana, Šakių rajono mero pavaduotojas Edgaras Pilypaitis, kuris jaunimą palygino su jaunu vynu, kurį reikia supilti į naujus vynmaišius. ,,Jūs esate tie, kurie statysite Lietuvą toliau”, - kalbėjo gerbiamas vicemeras. Šventėje taip pat dalyvavo ir laikinai einantis Šakių rajono mero pareigas Juozas Puodžiukaitis bei Šakių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Elvydas Pauliukėnas. Po sveikinimo žodžių visi šventės dalyviai sudėjo visas savo svajones į spalvotus balionus ir aidint dainai ,,Sakale, lėk” paleido juos į dangų.

  „GIMNAZISTŲ DŪZGĖS LUKŠIUOSE“
2017m. balandžio 27d.

PROGRAMA

9.00 val. Atvykimas, registracija.
9.30 val. Iškilmingas šventės atidarymas Lukšių miestelio parke „Siesarties vingis“. Vėliavų įnešimas. Sveikinimai. Svajonių balionų paleidimas.
9.50 val. Gimnazistų išvyka į Zyplių dvarą .
10.10 val. Ekskursija po Zyplių dvarą, gyvų skulptūrų kūrimas ir fotografavimas.
11.10val. Grįžimas į gimnaziją. 11.30 val. Pietūs.
12.00 val. Liaudies šokiai ir žaidimai. Vadovų pasitarimas.
12.30 val. Gerų idėjų mugė. Gimnazijų muzikinės dovanos.
14.00 val. Gyvų skulptūrų fotografijų pristatymas skaidrėse.
14.15val. Šventės uždarymas.

Akimirksniu prabėgo karjeros mėnuo ,,Žvilgsnis į ateitį“, kuris skirtas pažintinei, praktinei veiklai. Džiaugiuosi, kad žengėme dar vieną žingsnį į priekį – pakankamai tvirtą ir platų. Tikimės, kad šis karjeros mėnuo bus ne paskutinis mūsų gimnazijos istorijoje. Norisi tikėti, kad visos veiklos ne tik gerai nuteikė, įpūtė naujų vėjų į gimnazijos gyvenimą, tačiau ir padėjo mokiniams suprasti, kad šiuolaikiniame informacijos pasaulyje, kur žinios, įgūdžiai ir gebėjimai yra iškeliami kaip vienos didžiausių vertybių, būti neišsilavinusiam, neišmaniam yra tiesiog nesolidu. Vaikai, turėdami nuostatą, kad išsilavinimas, kompetencijos yra vertinami nė kiek ne mažiau nei asmens savybės, vėliau tampa suaugusiais žmonėmis, kurie, net baigę mokslus ir dirbdami mėgstamus darbus, nepailsta ieškoti galimybių mokytis visą gyvenimą.

Karjeros koordinatorė Sonata Kurienė

 

Mūsų gimnazijos ,,Dūzgio" šokėjai dalyvavo šeštajame respublikiniame šokių festivalyje ,,Pavasarinė šokių pynė", skirtam šokių kolektyvo ,,Norija" dešimtmečiui.

Šiame festivalyje dalyvavome ir jautėme didelę atsakomybę puikiai pasirodyti, nes mūsų mokytoja Edita yra buvusi ,,Norijos" kolektyvo narė. Prieš pasirodymą drebėjo širdelės ne vienam, tiek daug žiūrovų dar nebuvome matę. Festivalis organizuojamas šešeri metai ir kiekvieną kovo mėnesį sukviečia į Vilkaviškį supinti pačią gražiausią šokių pynę. Šiemet ši pynė buvo marga, spalvinga ir įvairiapusė. Festivalyje vyravo įvairūs šokių stiliai – nuo lietuvių liaudies šokio iki modernaus. Todėl mes ne tik dalyvavome, bet ir pasisėmėme naujų idėjų.

Lietuvių liaudies šokių kokektyvo Dūzgis“ šokėjai