Lukšių Vinco Grybo gimnazija

Gimnazijos emblemaA. Tatarės g. 37, Lukšiai, Šakių rajono savivaldybė
Tel.: 8-345-44285
Pašto kodas: 71180
luksiugimnazija@yahoo.com
http://facebook.com/vgrybo

Spalio 19 dieną 2ag klasės mokiniai, lydimi mokytojų J. Puidokienės ir A. Čebanauskienės, vyko į Nacionalinį  Kauno dramos teatrą žiūrėti A. Areimos spektaklio „Plėšikai“. Šis spektaklis  sukurtas  pagal Friedrich‘o von Schiller‘io dramą. „Plėšikai“ – tai  pseudo trileris nedviprasmišku pavadinimu.

Šiame spektaklyje vaidino rimti vyrukai juodais kostiumais. Jų žaislai – ginklai, nuolatinė palydovė – žavi blondinė, o rankose – paslaptingi lagaminėliai. Vaidinimo pagrindas – šiuolaikinio žmogaus ironiškas požiūris į viską, kas kažkada būdavo suherojinama, iškeliama virš kasdienybės, laikoma Dievo apsireiškimu ar likimu. Scenoje juokiamasi net iš paties teatro, iš jam rašytos pjesės, iš herojus vaidinančių aktorių… Tačiau ironiškoje atmosferoje iškyla dabartinio žmogaus baimės ir nemeilės šmėklos, kurios priverčia Dekalogą skaityti visiškai kitaip: „Bijok savo artimo, kaip pats savęs.“

Nors kartais šį spektaklį buvo sunku suprasti dėl susipynusių dviejų siužetų (komedijos ir dramos), mums jis labai patiko, nes yra pateiktas šiuolaikiškai. Taigi, vienbalsiai nusprendėme, kad spektaklis vertas dėmesio ir norėtume į Nacionalinį Kauno dramos teatrą grįžti vėl.

Laura Staugaitytė ir Inga Narbutaitė, 2ag klasė

Nors už lango dargana, lietus be paliovos merkia žemelę, tačiau skautams toks oras nerūpi.Juk skautams nėra blogos nuotaikos ar blogo oro, yra tik bloga apranga.Lukšių ,,Ąžuolo“ draugovės 60 skautų rudenį ne liūdi, o džiaugiasi gyvenimu, skautauja, atranda naujų draugų.

Lukšių skautai yra patriotiški.Tad ta proga rugsėjo mėnesį suorganizavo sueigą „Skaudi praeitis“. Sueigos tikslas- prisiminti skaudžią Lietuvos istoriją, suvokti, kokie turime būti laimingi gyvendami laisvoje šalyje.

Sueiga prasidėjo nuo įsikūrimo mūsų gimnazijos klasėse.Po rikiuotės ir atidarymo skautai buvo suskirstyti į grupeles ir ruošėsi  vakaro programai.Vakaras prabėgo labai greitai, nes rodė savo pasiruoštus vaidinimus bei žiūrėjo kandidato į patyrusius skautus Vaido Blažiūno rekomenduotą filmą ,,Mes dainuosim“.Po filmo brolis Vaidas aptarė, kiek daug teko lietuviams patirti praeityje.

Po naktinio žaidimo (slapto, nes vaikai turėjo suvokti istorijos netikėtumus), kai ,,okupantai“ bandė ,,užimti“ gimnaziją, išaušo kitas rytas .Po rytinės mankštos visa sueiga dainavo liaudies dainas, kalbėjosi, žaidė.Šios sueigos viena iš pagrindinių iniciatorių buvo sesė Ugnė Karernavičiūtė. Skautė, įdėjusi daug savo darbo, sueigoje dalyvauti negalėjo, nes susirgo.

                   Bet turbūt laukiamiausia skautams yra Tauragės krašto rudeninė sueiga.Ten gali sutikti seniai matytus draugus, prisiminti vasaros stovyklos įspūdžius. Spalio 20–21 d. Tauragės krašto skautai rinkosi į sueigą „Marga skrynia! O kas joje?“. Šiemet ji buvo surengta Jurbarko Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje.Ją organizavo Romualdo Marcinkaus skautai ir vadovė. Sueiga prasidėjo iškilminga rikiuote mokyklos sporto salėje, kurioje dalyvavo per 200 skautų iš visos Tauragės apskrities bei mes, Lukšių ,,Ąžuolo“ draugovės skautai.Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną gausiai susirinkusius skautus pasveikino svečiai.Rikiuotės metu priesaiką davė trys nauji Tauragės krašto „vilkiukai“. Po jos Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje buvo laikomos Šv. Mišios. Vėliau skautai rinkosi prie vakaro laužo, kur stebėjo spektaklį, klausėsi akustinės grupės „Vėjūkas“ koncerto, pristatė savo namų darbus- tam tikrą šalį, jos tradicijas, tautinį kostiumą. Lukšiečiai atstovavo Laplandijai.Į jungtinį kalėdinį šokį įsitraukė ne tik Lukšių ,,vilkiukai“, bet ir skautai bei patyrę skautai.

Šeštadienį sueigos dalyviai taip pat sulaukė daug įvairių veiklų.Po vasaros stovyklos filmo,, Laiko tiltai“ premjeros reikėjo parodyti savo žinias ir dalyvauti protmūšyje  „Marga skrynia: moki žodį – žinai kelią“.Vėliau,nors rudeniškas oras už lango nekvietė į lauką, tačiau visi pabiro į Jurbarko miestą, kur dalyvavo aktyviame pilietiniame žaidime „Margoj skrynioj: Jurbarko miesto gidas“. Netrukus atėjo metas išsiskirti su seniai sutiktais draugais ir keliauti namo.Šį sueiga galbūt išsiskyrė iš kitų tuo, kad gausus lukšiečių būrys galėjo pasidalinti į dvi grupeles: su broliais daugiau laiko praleido ir bendravo Igno bei Beno tėtis Giedrius Poška( nuoširdžiai dėkojame jam), su sesėmis- vadovė Jolita Zokienė.

 

                                 Lukšių ,,Ąžuolo“ draugovės skautė Klaudija Bikmanaitė

    2017-10-21 Jurbarko sporto centre  vyko Lietuvos mastu  ,,Žalgirio Taurės'' MMA ir K-1   atviro ringo sportinės kovos. Šiose varžybose sporto klubas ,,Ošimas''  užėmė 2-ąją  vietą. Sportininkams buvo įteiktas diplomas ir  sportinė taurė.  Lukšių Vinco Grybo gimnazijos sportininkas Lukas Bataitis pagal MMA taisykles svorio kategorijoje iki 84 kg  tapo 3 -iosios vietos laimėtoju .

Gimnazijos bendruomenė sveikina Luką, visą komandą ir trenerį Vytautą Smirnovą.

                        

                                                                                          Gimnazijos informacija

Ketvirtadienį, t.y. spalio 19 d., dalyvaujant   6 – 3g klasių mokiniams,  buvo pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis - ją pasirašė gimnazijos direktorė Nijolė Šapolienė,  gimnazijos tarybos pirmininkas mokytojas Vidmantas Zokas ir mokinių prezidentė Milda Čebanauskaitė.

 Trišalės bendradarbiavimo sutarties pasirašymo tikslas -  bendradarbiauti mokytojams, mokiniams, administracijai bei kartu vykdyti užsibrėžtus tikslus. 

 Renginio metu gimnazijos prezidentė pristatė sutarties tikslus ir uždavinius, buvo suteiktas žodis tiems, kurie ją  pasirašė. Taip pat buvo pristatoma akcija ,,Emocija+", ją pristatė mūsų gimnazijos psichologė Jurgita Martinaitienė. 

                                                                         

                                                Gimnazijos mokinių prezidentė Milda Čebanauskaitė