Lukšių Vinco Grybo gimnazija

Gimnazijos emblemaA. Tatarės g. 37, Lukšiai, Šakių rajono savivaldybė
Tel.: 8-345-44285
Pašto kodas: 71180
luksiugimnazija@yahoo.com
http://facebook.com/vgrybo

Rugsėjo 23-ąją minima Lietuvos žydų genocido diena. Ją minėjome ir mes – Lukšių gimnazijos mokiniai. Tą dieną su istorijos mokytoju Vidmantu Zoku važiavome į Batiškes.  Batiškių kapinėse bevardžiuose kapuose 1941-ųjų liepos mėnesį atgulė beveik visi Šakių mieste ir jo apylinkėse gyvenę žydai – daugiausia moterys, senoliai ir vaikai. Ant čia stovinčio paminklo užrašyta, kad iš viso buvo sušaudyta apie keturis tūkstančius žydų, lietuvių, rusų ir kitų tautybių žmonių. Dar 1941 m. rugsėjo 16 dieną VRM Šakių apskrities viršininkas rašė policijos departamento direktoriui: ,,Pristatydamas šį susirašinėjimą, pranešu ponui, kad nuo šios dienos man pavestoje apskrityje žydų nėra. Juos sutvarkė vietos partizanai su pagalbine policija.“ Taip, vokiečiai vykdė genocidą, tačiau kai kurie lietuviai buvo jų parankiniai ir pakluso nesuvokiamo žiaurumo žmonėms iš fašistinės Vokietijos.

Lietuviams yra lipdoma žydšaudžių etiketė. Ar lietuvių tauta atsakinga už holokaustą? „Mes neprikelsim nė vieno iš kapo, nesutaikysim budelio su auka, bet galbūt išmoksime pamokas, kad tai, kas vyko, nebepasikartotų“, – yra pasakęs kunigas Ričardas Doveika.

Klausydami mokytojo pasakojimo bandėme įsiminti, apsvarstyti ir tyloje  pasimelsti už žuvusiuosius.

Šiandien ant Batiškių kapinių padedami paprasti akmenėliai, nes mirtis ir kapinės – žydams ne ta vieta, kurią reikia puošti.

Milda Čebanauskaitė, 2g klasė

2016 – 2017 mokslo metų lyderiai buvo paskelbti Rugsėjo 1-ąją  (tokia daugiametė tradicija). Penktų – aštuntų klasių mokinių lyderiu tapo šeštokas (dabar septintokas) Pijus Bataitis, o vyresniųjų – antrokė gimnazistė, mūsų prezidentė  Milda Čebanauskaitė.

  Milda  aktyvi gimnazijoje ir Šakių rajone. O Pijus siekia pergalių sporte (lanko džiudžitsu būrelį), puikiai mokosi, aktyvus gimnazijoje

    Abu mokiniai džiaugiasi, kad buvo įvertinti, ir suvokia, kad laimėjimas juos įkvepia toliau stengtis. Milda mano: ,,Viliuosi, kad, būdama lydere, nesukeliu negatyvių emocijų, tačiau priešingai - kažkam galbūt galiu įrodyti, kad viskas pasiekiama,  galiu kažką įkvėpti ar padėti save realizuoti.”

 

                                                                          Auksė Buragaitė, 1bg klasė

Prasminga ir smagi akcija „Visa Lietuva šoka“.  Jos iniciatoriai – Lietuvos  nacionalinis kultūros  centras.  Tikslas kilnus - įtraukti į liaudies šokio sūkurį kuo daugiau Lietuvos visuomenės. Siekiama, kad liaudies šokis taptų ne tik matomas scenose, bet ir  būtų visiems prieinamas, išmoktas  ir, žinoma, pamėgtas.

Gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Dūzgis”, skautai,  pavieniai šokio entuziastai  su gera nuotaika, nors tamsus rudens dangus visai rimtai grūmojo,  vadovaujami mūsų mokytojos Editos Skauronės, kartu   su Lukšių kultūros centru šoko, bendravo, juokėsi, ragavo saldainius, kuriuos dalijo Lukšių kultūros darbuotojai.

Ne visi ryžosi šokti, nedaug suėjo lukšiečių, bet garsią ir trankią liaudies šokių muziką šokėjams dovanojo Lukšių kultūros darbuotojai. Muzika tikrai girdėjosi visuose Lukšiuose.

 Mums svarbu, kad mes šokome kartu su visa Lietuva, kad šokio  smagumas, judesio grožis  kaip didžiausias gėris auga iš savų – tautinių - šaknų, iš kiekvienam suprantamos savos kultūros.

                                                               Gimnazijos informacija

Gyvenimas patvirtina, kad  jauni energingi žmonės nuolatos  ką nors veikia. Dar nespėjome pamiršti vasaros.  Atostogų. Kuo gali užsiimti provincijos jaunimas vasarą?  

Birželio 22 dieną gimnazistė Deimantė dalyvavo tarptautiniame projekte  ,,Kuriant mūsų gerąsias emocijas" / "Developing Our Good Vibes", organizuotame visuomenės instituto ,,Sveikatingumo idėjos“. Jame ji skaitė  pranešimą anglų kalba apie jaunimo politikos stebėsenos tinklą ,,Žinau, ką renku“. Šiame projekte dalyvavo jaunuoliai iš 8 šalių: Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos ir Lietuvos.  Buvo  įdomu sužinoti, kaip skirtingų šalių jaunuoliai vertina politiką. Išvada viena – nė vienoj šaly nėra viskas tobula, ir tik mes patys, piliečiai, galime daryti pokyčius.

 Rugpjūčio 1-9 dienomis Deimantė ir vėl dalyvavo tarptautiniuose jaunimo mainuose Lenkijoje.  Mainuose dalyvavo Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos jaunuoliai nuo 16 iki 18 metų.  Mainų tema - ,,My place is Europe“, todėl dalyviai kūrė logotipus, piešė grafičius ant autobusų stoties sienos, kūrė žaidimus. Vyko lietuvių, vengrų ir lenkų kultūriniai vakarai, kuriuose vieni kitus mokė dainų, šokių, ragavo nacionalinių patiekalų. Buvo ir ekskursijų – kopė į kalnus, matė didžiausią Lenkijos vandens talpyklą, stumbrus, gyvenančius didelėje aptvertoje  teritorijoje. Bet didžiausias lobis – tai bendravimas ir užsimezgę ryšiai.

Deimantė linki visiems būti drąsiems, laisviems, nebijoti bendrauti. Erasmus+ kelionės padeda atrasti save iš naujo, tobulėti ir susirasti tokių draugų, kokių net nesvajojai turėti.

 

Gimnazijos informacija