Tai kolegiali gimnazijos mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, gimnazijos vidaus tvarkos bei neformalaus ugdymo veiklos klausimais.

Mokinių savivaldą sudaro seniūnai bei gimnazijos aktyviausi mokiniai. Tarybą sudaro 5 – 7 klasių seniūnai ir 8 –IVg klasių seniūnai bei aktyviausi gimnazistai. Tarybos kadencija yra vieneri metai.

Mokinių taryba renkasi kartą per savaitę į trumpus pasitarimus.Kartą į mėnesį renkasi į posėdžius aptarti aktualius klausimus, artėjančius renginius, akcijas. Kiekvienas mokinių tarybos posėdis yra protokoluojamas mokinių tarybos sekretorės. Mokinių taryba savo veiklą planuoja vieneriems mokslo metams. Susirinkimai vyksta kiekvieną pirmadienį. Seniūnai svarsto ir priima nutarimus dėl dalyvavimo bendruose gimnazijos renginiuose, akcijose, mokinių laisvalaikio, mokinių uniformų nešiojimo, dėl gimnazijos ir klasių mikroklimato gerinimo, žalingų įpročių prevencijos, kartais dėl namų darbų krūvio ir kitų gimnazijos moksleivių rūpimų klausimų.

Gimnazijos mokinių tarybos nariai yra pasiskirstę tam tikromis pareigomis, už kurias jie būna atsakingi visus mokslo metus.

Šiais mokslo metais, Seniūnų tarybos nutarimu, buvo skelbiami Gimnazijos mokinių prezidento rinkimai. Prezidentas renkamas vienai kadencijai, t.y. dvejiems mokslo metams. Š. m. rugsėjo mėnesį gimnazijos mokinių prezidente buvo išrinkta Milda Čebanauskaitė.

Mokslo metų pradžioje, bendrame 5 – 4g klasių mokinių ir mokytojų susirinkime, pasirašoma trišalė mokinių, gimnazijos tarybos ir gimnazijos administracijos, kurią atstovauja direktorė, bendradarbiavimo sutartis. Ši sutartis suteikia teisę mokiniams dalyvauti gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinime, stiprina ryšį tarp gimnazijos bendruomenių – mokinių, gimnazijos tarybos bei administracijos.

Gimnazijos mokinių taryba bendradarbiauja su Lietuvos moksleivių sąjungos organizacija (LMS) ir prisideda prie jos organizuojamų akcijų, prevencijų, renginių, atstovauja gimnaziją forumuose ir LMS padalinio Šakių rajono moksleivių tarybos organizuojamuose susirinkimuose bei Prezidentų susirinimuose – Vadovų Klubuose (VK).

Seniūnų taryba skatina mokinius siekti geresnių mokymosi ir pamokų lankomumo rezultatų, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu. Kad užtikrintų šiuos siekius, taryba organizuoja „Mėnesio lyderio", „Šauniausios klasės", Metų Nominacijų konkursus. Šiais mokslo metais į Metų nominacijų sąrašą bus įtraukta nauja nominacija „Metų pilietiškiausias mokytojas/mokinys“.

Mokslo metų eigoje 5 – 4g klasių mokiniai savo gerus darbus užrašo į tarybos „Gerų darbų knygą", kurioje surašyti darbai yra vertinami pagal vertinimo nuostatus. Kitų mokslo metų rugsėjo 1 – ąją dieną apdovanojamos 5-8 ir 1g-4g klasių ,,Šauniausios klasės“, ,,Metų lyderio“ ir rajono nominacijų nugalėtojai.

Šauniausia klasė ir aktyviausi gimnazijos mokiniai apdovanojami nemokamomis ekskursijomis. 2016-2017 m.m. nemokamomis ekskursijomis bus apdovanojami ne tik gimnazijos aktyviausi mokiniai, tačiau ir daugiausia socialinių valandų surinkę moksleiviai. Tikslas – paskatinti mokinius padėti gimnazijos bendruomanės nariams, prisidėti prie bendruomenės organizuojamos meninės, kultūrinės bei socialinės veiklos.

Konkursas „Mėnesio lyderis“ gimnazijoje tapo jau tradicija. Mėnesio lyderį renkame kas 3 mėnesius, per visus mokslo metus. Klasės per 3 mėnesius išsirenka savo klasėse po aktyviausią mokinį, į specialias pildymo anketas mokinys surašo savo pasiekimus, dalyvavimus įvairiuose renginiuose, olimpiadose ar varžybose. Visi mokinio pasiekimai yra įvertinami pagal vertinimo nuostatus. Daugiausiai taškų surinkęs 5 – 8 ir 1g – 4g klasių mokinys tampa savo klasių tarpo „Mėnesio lyderiu“.

Mokslo metų pabaigoje šie rezultatai yra sumuojami ir pagal juos yra išrenkamas „Metų lyderis“ tarp 5-8 ir 1g-4g klasių. Mokinių taryba taip pat organizuoja abiturientams skirtą akciją „Garbės pėdų alėja“, kurioje yra pagerbiami labiausiai nusipelnę, aktyviausi gimnazijos abiturientai.

Kurie abiturientai yra labiausiai nusipelnę puikuotis „Garbės pėdų alėjoje“, sprendžia gimnazijos bendruomenė.

Išrinkti abiturientai, ant popieriaus lapo palieka savo kojos antspaudą, kuris keliauja į ,,Garbės pėdų alėjos knygą“ ir yra archyvuojamas, taip primindamas visai gimnazijai savo žingsnius ir siekį būti aktyviu gimnazijos nariu.

Nuo praeitų mokslo metų vasario mėnesio gimnazijoje pradėjo veikti „Radijo centras“. Gimnazijos „radistai“ dvi dienas per savaitę, t.y. pirmadienį ir penktadienį pristato būsimas savaitės veiklas bei apibendrina praėjusios savaitės darbus.Taip pat per radijo centrą yra sveikinami mokiniai, mokytojai ir kiti gimnazijos nariai, kurie švenčia savo vardo, gimimo dienas.

Gimnazijos mokinių taryba propaguoja pilietiškumo idėjas. Vykdo akcijas: „Mes neabejingi„ (mintys gimnazijos labui), Tolerancijos diena (šiais mokslo metais šią dieną bus renkamas Tolerantiškiausias mokytojas ir mokinys), akcijos „Mes prieš AIDS", „Mūsų Kalėdos", Sausio 13 - jai, Vasario 16 paminėti, Veiksmo savaitė „Be patyčių", „Be dūmų.

Organizuoja įvairius renginius: Tarptautinei mokytojų dienai, akcija „Pasaulinė sveikinimosi diena", akcija ,,Visa Lietuva šoka“, Naujametiniai karnavalai, akcija „Šimtas palinkėjimų abiturientams", Šeimų šventė, švarkų akcija „Draugas – Draugui“, kino vakarai, talentų diena, „80-tųjų metų mados ir šokiai“, klasių gyvenimo foto parodos, orientacinės varžybos, baigiamasis renginys, ,,Šeimų šventė“, Tarptautinė jaunimo diena, Tarptautinė muzikos diena ir t.t.

Skatina mokinius tausoti gimnazijos patalpas, inventorių: vykdomi švaros ir tvarkos tikrinimo reidai.

Organizuojamos švarinimo akcijos rudenį ir pavasarį, tvarkoma gimnazijos aplinka, grėbiami lapai, renkamos šiukšlės gimnazijos teritorijoje. Raginame prisidėti prie respublikinių akcijų „Darom – 2017“, solidarumo bėgimas „Gelbėkit vaikus“.

Dalyvaudami gimnazijos savivaldos institucijų veikloje, mokiniai įgyja pilietiškumo pagrindus, yra ugdoma kolektyvinė, socialinė atsakomybė, ugdomi ateities lyderiai, užmezgami ryšiai, įgyjama bendravimo ir bendradarbiavimo patirties, dedami pagrindai karjerai, išugdomas gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas, išmokstama planuoti laiką, turiningai praleidžiamas mokinių laisvalaikis, prisidedama prie gimnazijos renginių, gyvenimo paįvairinimo. 

Eil. Nr. Pavardė, Vardas Klasė Pareigos
  Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2016-2017 mokslo metų mokinių tarybos narių pareigos
1. Ineta Mažeikaitė 5 Atsakinga už informaciją apie klasės veiklas "Gerų darbų knygoje".
2. Aušrinė Laukaitytė 6 "Gerų darbų knygos" redaktorė. Atsakinga už informaciją apie klasės veiklas "Gerų darbų knygoje".
3. Sigita Stanaitytė 7 "Gerų darbų knygos" redaktorė. Atsakinga už informaciją apie klasės veiklas "Gerų darbų knygoje".
4. Rugilė Raudžiūtė 8a Atsakinga už budėjimą mokykloje, už informaciją apie klasės veiklas "Gerų darbų knygoje".
5. Auksė Buragaitė 8b Atsakinga už savitvarkos dienas gimnazijoje, už informaciją apie klasės veiklas "Gerų darbų knygoje".
6. Milda Čebanauskaitė 1ag Vyriausioji gimnazijos "Gerų darbų knygos" koordinatorė.
7. Viltė Kutaitė 2ag Mokinių savivaldos prezidentė, žurnalistė. Atsakinga už radijo laidas, už informaciją apie klasės veiklas "Gerų darbų knygoje".
8. Miglė Kriščiūnaitė 2bg Atsakinga už sveikinimus gimtadienio proga, už informaciją apie klasės veiklas "Gerų darbų knygoje".
9. Gerda Rimaitytė 3ag Mokinių savivaldos viceprezidentė, gimnazijos mokinių aktyvo veiklos koordinatorė. Atsakinga už radijo laidas, už informaciją apie klasės veiklas "Gerų darbų knygoje".
10. Modesta Gaižauskaitė 3bg Mokinių savivaldos viceprezidentė. Atsakinga už informaciją apie klasės veiklas "Gerų darbų knygoje".
11. Evelina Gabševičiūtė 3cg Atsakinga už mokinių savivaldos stendą, už informaciją apie klasės veiklas "Gerų darbų knygoje".
12. Tautvydas Sutkus 4ag Atsakingas už informaciją apie klasės veiklas "Gerų darbų knygoje".
13. Akvilė Grigaitytė 4bg Atsakinga už informaciją apie klasės veiklas "Gerų darbų knygoje".
14. Šarūnė Miliūtė 4cg Jaunimo centro prižiūrėtoja. Atsakinga už informaciją apie klasės veiklas "Gerų darbų knygoje".

  Mokinių tarybos veiklos planas, 2016 - 2017 m.m.(.pdf)

 Gimnazijos mokinių savivaldos prezidentė Milda Čebanauskaitė